Một số collocation thông dụng

Khi gặp một cụm từ mới (collocation) thì những người học ở trình độ thấp thường chỉ tập trung tìm nghĩa của những từ họ không biết mà không chú ý đến cả cụm từ được kết hợp theo collocation. Điều này là do các bạn thường học, ghi chép và ghi nhớ từ mới theo nghĩa dịch một cách đơn lẻ và không có văn cảnh. Thay vào đó, những bạn ở trình độ cao thường bỏ qua nó, không chú ý đến sự kết hợp từ vựng (collocation) trong đoạn văn. Cả hai cách nhìn nhận trên đều do người học thiếu nhận thức về tầm quan trọng của collocation. Người học cần phải học cách học từ vựng theo collocation để có thể sử dụng từ đúng cách.

Nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và giống người bản ngữ thì hãy học cách học từ vựng theo cụm (Collocations). Trong tiếng Anh, sự kết hợp của hai hoặc nhiều hơn hai từ sẽ tạo nên Collocations. Không có nguyên tắc tuyệt đối nào cho cấu tạo của Collocation, vì thế bạn cần phải đọc nhiều và học nhiều, khi học lưu ý các Collocations để tạo thành phản xạ cho bản thân.

Các bạn có thể tìm đọc cuốn 600 essential words for Toeic của tác giả Barron có chứa khá nhiều Collocation cần thiết trong việc học tiếng anh cũng như ôn thi Toeic nhé.

Lợi ích của việc học collocation:

 • Ngôn ngữ bạn nói sẽ trở nên tự nhiên và dễ hiểu hơn.
 • Bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn và cách diễn đạt phong phú.
 • Thật dễ dàng cho bộ não của bạn nhớ và sử dụng ngôn ngữ một cách hay nhất
 • Sử dụng collocation sẽ cải thiện phong cách của bạn nói và viết tiếng Anh

Các loại Collocations

Có một vài hình thức khác nhau được tạo thành từ sự kết hợp giữa động từ (Verb), danh từ (Noun) và tính từ (adjective). Có một số hình thức như sau:

 1. adverb + adjective
 • We entered a richly decorated
 • Are you fully aware of the implications of your action?
 • Invading that country was an utterly stupidthing to do.
 1. adjective + noun
 • The doctor ordered him to take regular exercise.
 • He was writhing on the ground in excruciating pain.
 • The Titanic sank on its maiden voyage.
 1. noun + noun
 • Let’s give Mr Jones a round of applause.
 • I’d like to buy two bars of soap
 • The ceasefire agreementcame into effect at 11am.
 1. noun + verb
 • The lionstarted to roar when it heard the dog barking.
 • The bomb went offwhen he started the car engine.
 • Snow was fallingas our plane took off.
 1. verb + noun
 • The prisoner was hanged for committing murder.
 • He has been asked to give a presentationabout his work.
 • I always try to do my homeworkin the morning, after making my bed.
 1. verb + expression with preposition
 • We had to return home because we had run out of money.
 • Their behaviour was enough to drive anybody to crime.
 • At first her eyes filled with horror, and then she burst into tears.
 1. verb + adverb
 • She placedher keys gently on the table and sat down.
 • vaguely rememberthat it was growing dark when we left.
 • Mary whispered softlyin John’s ear.

 

Leave a Comment